Jak doszło do katastrofy ekologicznej na Odrze? Trzy hipotezy

Posted on

Minister na początku podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w oczyszczaniu Odry. 

Katastrofa ekologiczna na Odrze. Hipotezy

Przypomniała również, jakie hipotezy dotyczące katastrofy ekologicznej na Odrze są brane pod uwagę przez ministerstwo. – Pierwsza to hipoteza przedostania się substancji chemicznej, czy to w wyniku działalności przedsiębiorstw, które funkcjonują nad Odrą czy nielegalnych zrzutów poza działalnością przedsiębiorstw – powiedziała minister. Dodała, że GIOŚ analizował próbki wody w tym kierunku, żadna z nich nie wykazała obecności żadnych substancji toksycznych.

 

ZOBACZ: Zamknięte kąpieliska na północy Polski. Sinice w Bałtyku, zatruta Odra

 

– Drugi scenariusz, który rozważamy, to warunki naturalne – niski poziom wód, wysoka temperatura, złe warunki tlenowe, zwiększenie stężeń zanieczyszczeń, które występowały w Odrze podczas niskiego stanu rzeki. Tutaj GIOŚ bada te wszystkie uwarunkowania, które potwierdzają wysokie zasolenie i wysoką temperaturę – dodała.

 

Minister poinformowała, że jednocześnie analizowany jest wariant odprowadzenia do wody dużej ilości wód przemysłowych, które by mogły spowodować zasolenie. – W wodach przemysłowych jest dużo chloru, który jest aktywnym pierwiastkiem i mógł potencjalnie uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych – powiedziała.

 

– Oczywiście bierzemy pod uwagę wystąpienie równoczesne którychś z tych z hipotez – wyjaśniła szefowa resortu klimatu. 

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo…

Badania ryb z Odry

Moskwa poinformowała, że trwają badania ryb z Odry. – Pierwsza partia badania pestycydów się zakończyła. Nie wskazano obecności pestycydów w żadnym z badanych gatunków – dodała. – Trwają też badania bifineli i metali ciężkich. Metale ciężkie w badanych kierunkach zostały już wykluczone – dodała. 

 

– Zdecydowaliśmy się też przebadać izotopy promieniotwórcze. Na dzisiaj one wszystkie są poniżej normy. Nie stwierdzono też obecności, ani związku śnięcia ryb z tym czynnikiem – wyjaśniła minister Moskwa.

 

– Prowadzimy też badania w kierunku dioksyn; dodatkowo Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła badania świeżych ryb – przede wszystkim sekcję, ale też badania histopatologiczne, które mogłyby wskazać na obecność substancji, które nie są badane innymi metodami, a także mikrobiologię i grzyby – dodała.

 

Szefowa resortu klimatu dodała, rząd chce stworzyć “nowoczesny system stałego monitorowania wód powierzchniowych, wraz z systemem wczesnego reagowania na potencjalne kryzysy, awarie i katastrofy. – Będziemy budować sieć stacji monitorujących i badawczych, które by wykorzystały techniki teledetekcji, techniki satelitarne, alerty środowiskowe i cały system wczesnego ostrzegania- wyjaśniła.

 

 

 

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo…

pgo/Polsatnews.pl

Czytaj więcej

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Spotify Promotion for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.